Ayten ATLIER

aatlier@akrd.org


1928 doğumlu. Bursa'da ortaokul öğrenimini gördü. Genç yaşlardan beri resimle uğraşmaktadır. Resimle ilgili pek çok kurslara katılmış, diploma almıştır.  Bursa Devlet Güzel Galerisi'nde Emin İlter atölyesinde 10 eğitim gördü. Akşam Sanat Okulundan 2 defa mezun olmuştur.

1998 - Tayyare Kültür Merkezi (Kişisel Sergi)
1999 - Tayyare Kültür Merkezi (Kişisel Sergi)

1995 - "Birincilik Ödülü"